Co Nowego

Medal Stowarzyszenia Architektów Polskich dla prezydenta Gdyni

Opis alternatywny

08.01.2014 r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał z rąk Mariusza Ścisło, prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz  Stefana Ciecholewskiego, prezesa Oddziału Wybrzeże SARP, Medal Bene Merentibus. To najwyższe wyróżnienie przyznano za wybitne zasługi na rzecz architektury. Wojciech Szczurek jest pierwszym prezydentem miasta w Polsce, uhonorowanym tym medalem. Uroczystość odbyła się 8 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.Medal Bene Merentibus został przyznany na wniosek Zarządu Oddziału Wybrzeże SARP w Gdańsku. We wniosku przeczytać możemy między innymi, że „Gdynia jest jednolitym, najbardziej nowoczesnym zespołem architektoniczno-urbanistycznym w całym polskim krajobrazie.” Zarząd jednocześnie podkreślił osobiste zasługi prezydenta Szczurka oraz jego współpracowników dla zachowania najwyższego poziomu nowoczesności i najwyższej rangi architektury Gdyni. SARP wyraził także szacunek dla wcześniejszych gospodarzy Gdyni, którzy przyczynili się do jej architektonicznej świetności.

Medal SARP Bene Merentibus został ufundowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za zasługi dla rozwoju Architektury Polskiej i Stowarzyszenia Architektów Polskich i przyznawany jest do 1996 roku.  Medalem mogą być odznaczone zarówno osoby nie będące architektem jak również instytucje (stowarzyszenia, kluby, firmy).

Medal Stowarzyszenia Architektów Polskich dla prezydenta Gdyni / fot. Krzysztof Romański

fot. Krzysztof Romański