Co Nowego

Kapitan Zbierajewski laureatem Nagrody im. kpt. Wiktorowicza

Opis alternatywny

06.03.2012 r.

od lewej: kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, kapitan Janusz Zbierajewski i  Joanna ZielińskaKapitan Janusz Zbierajewski odebrał Nagrodę im. kapitana Leszka Wiktorowicza - wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży", wychowawcy wielu pokoleń polskich marynarzy. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w niedzielę 4 marca w Warszawie podczas Targów „Wiatr i Woda".

Kapitan Janusz Zbierajewski od pół wieku pływa po morzach i oceanach. Jest jedną z  najbardziej popularnych, rozpoznawalnych i cenionych postaci w polskim środowisku żeglarskim. To wielki żeglarz, ale także uznany nauczyciel i publicysta. Dowodził „Zawiszą Czarnym”, „Pogorią”, a teraz żegluje na „Kapitanie Borchardzie”. Uznanie kapituły nagrody zdobył tym, że jako jedyny zgodził się prowadzić rejsy w projekcie „Zobaczyć morze” – na  „Zawiszy Czarnym” połowę załogi stanowią wówczas osoby niewidome lub słabo widzące. 

Kadm. Czesław Dyrcz, przewodniczący kapituły, podkreślił, że: bez odwagi i profesjonalizmu kapitana Janusza Zbierajewskiego idea pływania niewidomych i niedowidzących po morzu byłaby nie do zrealizowania. Jego dokonania jako człowieka i żeglarza zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Akcja, którą pomógł zrealizować, to wyjątek na światową skalę i powód do dumy. 

Kapitan Janusz Zbierajewski jest pierwszym laureatem Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.
Nagroda im. kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Powołali ją spadkobiercy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia, Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club.

Nagrodę przyznaje kapituła w składzie:

- kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana;
- kadm. Czesław Dyrcz, Bractwo Kaphornowców (przewodniczący Kapituły);         
- Bohdan Sienkiewicz, Bractwo Kaphornowców;
- Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- Joanna Zielińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu;
- Waldemar Heflich, Press Club Polska.

Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych.

Kapitan Janusz Zbierajewski laureatem pierwszej edycji Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza

Kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz wręcza kapitanowi Januszowi Zbierajewskiemu nagrodę

od lewej: kadm. Czesław Dyrcz, kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, kapitan Janusz Zbierajewski, Joanna Zielińska, Bohdan Sienkiewicz, Waldemar Heflich

Kapitan Janusz Zbierajewski laureatem pierwszej edycji Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza