Co Nowego

Kamień węgielny pod budowę gdyńskiego hospicjum dla dzieci

Opis alternatywny

19.06.2012 r.

Od lewej prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, abp. Sławoj Leszek Głódź i ks. Grzegorz Miloch, fot. Dorota Nelke Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni odbyła się 19 czerwca 2012 r. w samo południe przy ul. Dickmana. W uroczystości wzięła udział wielka rzesza przyjaciół hospicjum, wśród nich: mieszkańcy Oksywia, rodziny chorych, wolontariusze, personel hospicjum dla dorosłych, a także projektanci i przyszli wykonawcy. Akt erekcyjny podpisali, a następnie wmurowali kamień węgielny metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz dyrektor Hospicjum ks. Grzegorz Miloch.   

Wraz z aktem erekcyjnym w fundamenty hospicjum wmurowano specjalną tubę z dzisiejszym wydaniem „Gazety Wyborczej”, w której znajduje się artykuł upamiętniający tą chwilę, aktualne wydanie gdyńskiego informatora samorządowego „Ratusz” oraz monety o nominale 1 złoty i 1 grosz. Dodatkiem do tuby są materiały przekazane przez Telewizję Gdańsk, które dokumentują zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel. 

Hospicjum ma być placówką nowoczesną, przyjazną, zarówno dla chorych podopiecznych, jak i ich rodziców oraz rodzeństwa. Znajdą się w nim kolorowe pokoje dla ok. 25 dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, sala zabaw, sala komputerowa, basen, sala kinowa, pokoje terapii zajęciowej i rehabilitacji. Przy hospicjum będą działały również poradnie wspierające rodziny chorych dzieci. 

Warto dodać, że projekt honorowo, bezpłatnie opracował kilkudziesięcioosobowy zespół architektów, urbanistów, inżynierów. Inwestycja potrwa dwa lata, a jej wykonawcą będzie firma Allcon. Jej koszt to ok. 7 mln zł.

Stacjonarne hospicjum dla dzieci to wspólny projekt Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca i gdyńskiego samorządu. Pomysł zrodził się z inicjatywy Stowarzyszenia, a budowę finansują mieszkańcy Gdyni z 1% podatków przekazywanych na rzecz hospicjum. Potrzebną kwotę na realizację inwestycji uzyskano dzięki hojnie wspieranej przez gdynian dotychczasowej działalności stowarzyszenia, zaś działkę pod budowę wielkości ponad 3 tys.m2 przekazało Miasto.


AD 2012 AKT  EREKCYJNY
pod budowę Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci w Gdyni
jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II
ku pożytkowi Nadmorskiego Miasta Gdyni
i ku niesieniu ulgi dzieciom dotkniętym przez los nieuleczalną chorobą.
Gdy na Stolicy Piotrowej zasiada Papież Benedykt XVI,
w mieście Gdyni władzę sprawuje Prezydent Wojciech Szczurek,
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta sprawuje Stanisław Szwabski,
Wojewodą Pomorskim jest Ryszard Stachurski,
Marszałkiem Województwa Pomorskiego zaś Mieczysław Struk
z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca
i gdyńskiego Samorządu
powstaje Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci, pierwsza tego typu placówka na Pomorzu.
W roku jubileuszu 25 – lecia działalności Stowarzyszenia
rozpoczynamy realizację marzenia o stworzeniu nowoczesnej, niezwykłej i przyjaznej placówki,
zarówno dla naszych chorych podopiecznych, jak i ich rodziców i rodzeństwa.
Chcielibyśmy, aby to miejsce można było nazwać drugim domem.
Zależy nam, by hospicjum było miejscem przytulnym i pełnym ciepła, by dawało
wszystkim odwiedzającym je, tak ważne poczucie ukojenia.

W dniu 19 czerwca roku pańskiego dwa tysiące dwunastego,
w obecności przedstawicieli
Władz Miasta, Kościoła oraz wszystkich zaproszonych dostojnych Gości,
ten Akt Erekcyjny zostaje z błogosławieństwem
Metropolity Gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

uroczyście wmurowany w podwaliny powstającego Hospicjum.

NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ


Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci, fot. Dorota Nelke Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podpisuje akt erekcyjny budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisuje akt erekcyjny budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke Ks. Grzegorz Miloch podpisuje akt erekcyjny budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke

Uroczyste wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke Uroczyste wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke

Uroczyste wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni, fot. Dorota Nelke

Gdyńskie hospicjum dla dzieci - wizualizacja

fot. Dorota Nelke