Co Nowego

Gdyński fanpage nagrodzony

Opis alternatywny

24.05.2012 r.

Laureaci w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na FacebookuGdynia zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na Facebooku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 maja 2012 w Warszawie podczas Zjazdu Rzeczników Prasowych i Specjalistów ds. Komunikacji w Administracji Publicznej. Odebrała ją Dorota Nelke – główny specjalista ds. miejskiego portalu internetowego, która od początku samodzielnie prowadzi gdyńską stronę na Facebooku.

Dzięki jej pomysłom i aktywności nasze miasto wygrało konkurs w kategorii „fanpage istniejący” (utworzony przed rozpoczęciem akcji „Czas na Facebook”). Drugie miejsce zajął fanpage Stulecie Gmachu ZUW, a na trzecim znalazł się fanpage Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dodajmy, że gdyński fanpage  ma obecnie ponad 13.700 fanów.

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsce w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na FacebookuKonkurs "Czas na Facebook" zorganizowały firma QNT Systemy Informatyczne i serwis PUBLICZNI.PL. Jego celem było zachęcenie instytucji publicznych do aktywnego zaangażowania się w działania w mediach społecznościowych, dlatego fanpage oceniane były w dwóch kategoriach: „fanpage istniejący” oraz "fanpage nowy" (utworzony po ogłoszeniu konkursu 18.11.2011).  Do konkursu przystąpiły różne instytucje: były wśród nich duże urzędy państwowe, przedstawiciele miast, gmin i powiatów, ale też biblioteki publiczne, ośrodki kultury czy informacji turystycznej.

Dokonując oceny Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:
- aktywność prowadzącej fanpage instytucji, w szczególności związana z zachętami użytkowników do interakcji,
- kreatywność w prowadzeniu strony,
- umiejętność wykorzystania narzędzi społecznościowych dostępnych w serwisie Facebook.