Co nowego

Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców

Opis alternatywny uzytkownicy/m.jaszczerska@gdynia.pl/ZUS/IMG_5639.jpg

11.09.2017 r.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostało wyróżnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za różnorodne i nowatorskie wspieranie przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Wyróżnienie przyznane zostało w ramach trwającego właśnie Tygodnia Przedsiębiorcy.
 
Nagrodę w warszawskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odebrała 11 września Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest miejscem, w którym osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać szereg praktycznych informacji na temat procedur rejestracyjnych. Mogą także zdobyć wiedzę dotyczącą źródeł finansowania z instytucji wsparcia biznesu oraz Unii Europejskiej.

To właśnie gdyńskie centrum jako jedno z pierwszych umożliwiło przedsiębiorcom załatwienie wielu spraw w jednej lokalizacji. W ramach zawartej w 2010 roku umowy, między gdańskim oddziałem ZUS a Gdynią, w GCWP bezpłatnie zorganizowano i wyposażono w odpowiedni sprzęt teleinformatyczny dwa stanowiska pracy obsługujące sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i były początkiem realizacji idei „jednego okienka”. W GCWP swoje stanowiska pracy poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych miały także Główny Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy. Również ZUS-owi udało się podłączyć Krajowy System Informatyczny poza swoją siedzibą, co umożliwiło przyjmowanie na miejscu dokumentów ubezpieczeniowych. Dzięki temu GCWP było liderem w realizacji idei „jednego okienka”.

Propagując ideę elektronizacji kontaktów z urzędami, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, poprzez platformę PUE i e-PUAP, GCWP przyczyniło się do znacznego ułatwienia przepływu informacji. Centrum regularnie też organizuje liczne szkolenia, warsztaty i spotkania dla aktualnych lub przyszłych przedsiębiorców. Promuje przedsiębiorczość wśród młodzieży. Wspiera także osoby niepełnosprawne. Pomaga w załatwianiu spraw formalnych, doradza i informuje o programach aktywizujących zawodowo lub umożliwiających podjęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. Centrum upowszechnia też usługi ZUS. Bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych dla przedsiębiorców i osób ubezpieczonych. Oferta centrum jest bezpłatna i skierowana do wszystkich zainteresowanych.

Jednym słowem Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest miejscem, które wpiera przedsiębiorców w sposób różnorodny i nowatorski. Te ważne filary aktywnej działalności zaważyły o wyróżnieniu go przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kategorii „Rozwijanie współnych inicjatyw dla przedsiębiorców”.

  • Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców // fot.mat.prasowe
  • Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców // fot.mat.prasowe
  • Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców // fot. mat.prasowe
  • Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców // fot. mat.prasowe