Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. nr 515
Tel. 58-66-88-480
        58-66-88-482
fax 058 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawyPo pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje wydane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
opłaty82 zł za wydanie zezwolenia na hodowlę/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

* gotówką w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyZałatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.
inne informacjePouczenie: Rozmnażanie psów w celach handlowych jest dopuszczone tylko w przypadku hodowli psów zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów. 
tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. 
podstawa prawnaArt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) 
drukiWniosek na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2005
Data udostępnienia informacji: 18.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2016 10:45 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
05.02.2016 09:25 Zmiana załącznika Barbara Strzelczyńska
10.08.2015 14:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 12:01 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2013 15:29 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.05.2013 15:27 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
28.05.2013 17:52 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
28.05.2013 17:52 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
28.05.2013 17:52 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
28.05.2013 17:49 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
18.04.2013 12:42 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 20:34 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.09.2011 19:12 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
09.09.2011 18:51 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski