Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. nr 515
Tel. 58-66-88-480
        58-66-88-482
fax 058 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek (druk)
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
- inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 
sposób załatwienia sprawywpis do rejestru 
opłaty26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

* gotówką w kasach Urzędu Miasta Gdyni lub

* gotówką w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawydo 7 dni
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 
drukiwniosek_zwierzęta podlegające ograniczeniom

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agnieszka Bigaj
Ostatnio zmodyfikował: Adam _Majewski
Data wytworzenia informacji: 18.10.2004
Data udostępnienia informacji: 18.10.2004
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2015 09:59 Korekta Adam _Majewski
10.08.2015 14:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 12:08 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2013 15:26 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.05.2013 15:31 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
28.05.2013 17:55 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
18.04.2013 12:42 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
18.10.2012 15:32 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
18.10.2012 15:29 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 20:36 zmiana przypisania sprawy do r Dorota Marszałek Jalowska
09.09.2011 18:50 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski