Zastępstwo za nieobecnego pracownika na stanowisku pomoc nauczyciela, w wymiarze 1/2 etatu od 01.09.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 zatrudni z dniem 01.09.2017 r. pracownika obsługi - pomoc nauczyciela (czynności opiekuńcze i obsługowe dzieci niepełnosprawnych ruchowo) w wymiarze 1/2 etatu.

Warunki niezbędne osoby ubiegającej się o stanowisko:
- posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- nie był/a skazany/a prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie,
- mile widziane wyształcenie średnie.


Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 18.08.2017 r. tj.:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.922),
- oświadczenie o niekaralności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Zdunek
Wprowadził informację: Aleksandra Ługowska Weber
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Ługowska Weber
Data wytworzenia informacji: 04.08.2017
Data udostępnienia informacji: 04.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2017 08:25 Aktualizacja treści Aleksandra Ługowska Weber
04.08.2017 10:35 Aktualizacja treści Aleksandra Ługowska Weber