Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Technikum Hotelarskie Technikum Gastronomiczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Dyrektor mgr Bogusława Flisykowska

Z-ca dyrektora mgr Katarzyna Thiel-Winkler

Z-ca dyrektora mgr Anna Hopcia

Kierownik administracyjny mgr Dorota Kreft

Kierownik warsztatów mgr inż. Beata Hermann

Kierownik szkolenia praktyk mgr inż. Ewa Cielemęcka

Administrator Danych Osobowych (ADO) mgr Bogusława Flisykowska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) mgr Agnieszka Słowińska

Adres:
81-222 Gdynia
ul. Morska 77

telefon: 620-12-89, 620-52-07
e-mail: sekretariat@zshg.pl
www.zshg.pl
redakcja: Dorota Kreft

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusława Flisykowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kreft
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2017 14:47 Aktualizacja treści Dorota Kreft
19.06.2017 14:51 Aktualizacja treści Dorota Kreft
16.03.2017 14:08 Aktualizacja treści Dorota Kreft
16.03.2017 10:45 Aktualizacja treści Dorota Kreft
04.11.2013 11:23 Aktualizacja treści Dorota Kreft
09.01.2012 11:31 Aktualizacja treści Dorota Kreft
09.01.2012 10:12 Aktualizacja treści Dorota Kreft
13.09.2010 12:44 Aktualizacja treści Dorota Kreft