Przyznanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Zdrowia
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. 503
Tel. 58-66-82-500 wew. 2500
fax 58 66-82-502
e-mail: wydz.zdrowia@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWypełniony i podpisany wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
sposób załatwienia sprawy1.Złożenie wniosku.

2.Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego stwierdzającego: spełnienie kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości nieprzekraczającej 634 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 514 zł), potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego i zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Wydanie decyzji prezydenta miasta potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy nieubezpieczonego.

4.Przekazanie decyzji stronie.

 
opłatyNie podlega opłatom
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
inne informacjeDecyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku. 
tryb odwoławczyOd decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawnaKodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
(t.j.: Dz.U.2016.23 z późn. zmianami)
- art. 104
- art. 108

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
(t.j.: Dz.U.2015.581 z późn. zmianami)
- art. 2 ust. 1 pkt 2
- art. 54

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(t.j.: Dz.U.2015.163 z późn. zmianami)
- art. 8
- art. 12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U.2015.1058)
 
druki

Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kuźmińska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2010
Data udostępnienia informacji: 18.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2016 13:47 Zmiana załącznika Katarzyna Kuźmińska
22.04.2016 09:16 Aktualizacja treści Katarzyna Kuźmińska
11.06.2013 12:46 Zmiana załącznika Bożena _Witos
29.05.2013 10:36 Aktualizacja treści Bożena _Witos
29.05.2013 10:21 Aktualizacja treści Bożena _Witos
12.10.2012 10:13 Zmiana podstawy prawnej Bożena _Witos
19.05.2010 13:30 Korekta Bożena _Witos
18.05.2010 15:01 Dodanie informacji Bożena _Witos