Zarząd Dróg i Zieleni

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r.

Przedmiotem działalnosci ZDiZ jest realizacja zadań związanych z: nadzorem i bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej, a w tym szczególnie zarządzaniem siecią dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Miasta Gdyni, terenami zielonymi, drzewostanem miejskim i lasami komunalnymi, oczyszczaniem miasta, oświetleniem ulic i placów oraz kanalizacją deszczową.


 Rada Miasta przekazała ZDiZ w zarząd:
1) drogi publiczne na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta;
2) drogi wewnętrzne na terenie stanowiącym własność i pozostające w zarządzie gminy Gdynia;
3) mienie służące do wykonywania zadań dotyczących zieleni miejskiej oraz zadrzewiania;
4) urządzenia do oświetlenia dróg i placów publicznych;
5) urządzenia związane z utrzymaniem odwodnienia miasta.NIP 586-218-63-30
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
strona internetowa: http://www.zdiz.gdynia.pl/

DYREKTOR: Roman Witowski

Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Sekretariat jest czynny w godzinach od 7.30 do 16.00

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30-15:30, we wtorki w godzinach 15:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie, telefon 58 761 20 00 lub 58 761 20 01, sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
Adres skrytki ESP na ePUAP
Skrytka odbiorcza: /zdizgdynia/skrytka
Najważniejsze telefony do ZDiZ:  

1. sekretariat: 58 761 2000, 58 761 2001, fax 58 662 2841
2. utrzymanie i remonty dróg: 58 761 2021, 58 761 2022
3. utrzymanie kanalizacji deszczowej: 58 761 2027, 58 761 2028
4. utrzymanie oświetlenia ulic i placów: 58 761 2033
5. oznakowanie dróg: 58 761 2045 
6. sygnalizacja - awarie: 58 761 2034
7. sygnalizacja - bieżące warunki ruchu: 58 762 2600
8. uzgodnienia dokumentacji, wjazdów oraz obsługi komunikacyjnej:  58 761 2059
9. oczyszczanie miasta: 58 761 2071
10. utrzymanie zieleni: 58 761 2081
11. zajęcie pasa drogowego: 58 764 4040, 58 764 4041 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3
12. sekretariat Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania: 58 764 4000, fax 58 764 4010 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3
13. obsługa klienta Strefy Płatnego Parkowania: 58 764 4021, 58 764 4022 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3

Jednocześnie informujemy, że korespondencję kierowaną do Referatu Zajęć Pasa Drogowego można składać bezpośrednio w siedzibie przy ul. Białostockiej 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 07.04.2010
Data udostępnienia informacji: 19.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2017 11:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
08.09.2017 12:04 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 16:40 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 16:39 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 16:38 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.11.2016 14:30 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.11.2016 14:26 Aktualizacja treści Dariusz Witt
28.01.2016 08:48 Aktualizacja treści Dariusz Witt
26.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
26.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
16.11.2015 07:36 Aktualizacja treści Dariusz Witt
21.05.2014 11:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
14.06.2013 14:56 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 10:59 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.11.2011 15:30 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 14:05 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 14:39 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 14:37 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:31 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:30 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:15 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
05.04.2011 10:47 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
07.02.2011 14:37 Dodanie informacji Magda _Przybysz
07.02.2011 14:36 Dodanie informacji Magda _Przybysz
05.10.2010 12:58 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
14.05.2010 12:36 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
14.05.2010 12:36 Aktualizacja treści Magda _Przybysz