Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - samorządowy zakład budżetowyUWAGA!

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), począwszy od dnia 1 stycznia 2017r. uległy zmianie dane jakie należy zamieszczać na fakturach wystawianych dla naszej jednostki.

Nowe dane:

Nabywca:
GMINA MIASTA GDYNI     
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP 5862312326

Odbiorca:
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
ul. Witomińska 76
81-311 Gdynia

Dot. to również robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych do końca 2016 roku, a fakturowanych w 2017r.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Miasta Gdyni

siedziba:

ul. Witomińska 76

81-311 Gdynia

NIP 5861088648
REGON 190994869

e-mail: biuro@zck.pl
www: www.zck.pl

   
 Dyrektor Anna Rydzewska
  
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przyjmuje interesantów:
1. biuro przy ulicy Witomińskiej w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00,
w soboty od 8:00 do 13:00
2. biuro przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30

Najważniejsze telefony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni:

I. Biuro w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76

 sekretariat
   (58) 660 89 50  fax
(58) 660 89 69
 kierownik cmentarza - przy ul. Witomińskiej oraz przy ul. Spokojnej
 (58) 660 89 64
 biuro obsługi cmentarza
 (58) 660 89 60
 księgowość i kadry
 (58) 660 89 53
 dział techniczny
 (58) 660 89 66
umowy i zamówienia

 (58) 660 89 56
cmentarze wojenne

 sprowadzenie zwłok i szczątków do kraju


(58) 660 89 65

 (58) 660 89 65
(58) 660 89 56

II. Biuro w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej 26c

 kierownik cmentarza w Kosakowie
 (58) 679 13 07
 biuro obsługi klienta
 (58) 679 13 08

 III. Odbiór zwłok - całodobowo (58) 660 89 50 lub (58) 679 13 08
   


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z 20 grudnia 1995 r. Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:
1) administrowanie cmentarzami komunalnymi w Gdyni przy ul. Witomińskiej i przy ul. Spokojnej oraz w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej,
2) świadczenie usług pogrzebowych,
3) świadczenie usług cmentarnych,
4) świadczenie usług dodatkowych.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 1996 r.
Redakcja: Jarosław Turosz tel. 58 660 89 56  e-mail: j.turosz@zck.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 21.05.2010
Data udostępnienia informacji: 01.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2017 11:18 Dodanie informacji Jarosław Turosz
01.07.2014 14:35 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
11.10.2012 12:52 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
11.10.2012 12:50 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
11.10.2012 12:44 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
25.03.2011 10:25 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
25.05.2010 08:31 Korekta Jarosław Turosz
24.05.2010 13:52 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
24.05.2010 13:49 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
24.05.2010 13:45 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
24.05.2010 13:34 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
24.05.2010 13:26 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
24.05.2010 09:42 Korekta Jarosław Turosz
24.05.2010 09:40 Korekta Jarosław Turosz
24.05.2010 09:38 Korekta Jarosław Turosz
24.05.2010 09:36 Korekta Jarosław Turosz
21.05.2010 10:52 Korekta Jarosław Turosz
21.05.2010 10:48 Korekta Jarosław Turosz