Wykonanie obsługi geodezyjnej robót drogowych realizowanych przez ZDiZ w Gdyni.

RZ– WZP.271.19.2018                                                                                                                   Gdynia, 12.02.2018r.
(BIP)
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie obsługi geodezyjnej robót drogowych realizowanych przez ZDiZ w Gdyni, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2018r. o godz. 14:00.
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub faksem na numer (58) 662 28 41, lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.03.2020r.
 
 
Oferty zostaną ocenione wg następującego kryterium: najniższa cena.

Zaproszenie do zlożenia oferty wraz z załącznikami - 12.02.2018r.
Uzupełnienie zaproszenia do złożenia oferty - 13.02.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2018 13:11 Aktualizacja treści Natalia Wargacka