Zakup energii elektrycznej


Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 19
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314513-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 152-314513

Ogłoszenie o zamówieniu
EZP.271.95.2017

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i ZieleniPLul. 10 Lutego 24Gdynia81-364PolskaOsoba do kontaktów: Dorota TuźnikTel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Cewice – Urząd Gminy w CewicachPLul. Witosa 16Cewice84-312PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cewice.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy w Dębnicy KaszubskiejPLul. Zjednoczenia 16aDębnica Kaszubska
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 19
76-248PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.debnicakaszubska.eu
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.PLul. Zjednoczenia 48dDębnica Kaszubska76-248PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zgkdk.weebly.com
Adres profilu nabywcy: http://zgkdk.weebly.com
I.1)
Nazwa i adresy
Akademia Morska w GdyniPLul. Morska 81-87Gdynia81-225PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.am.gdynia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w GdyniPLul. Starowiejska 50Gdynia81-356Polska
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 19
Osoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psse.gdynia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Główczyce – Urząd Gminy GłówczycePLul. Kościuszki 8Główczyce76-220PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ug.glowczyce.ibip.pl/public
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Hel – Urząd Miasta HeluPLul. Wiejska 50Hel84-150PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gohel.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Jastarnia – Urząd Miasta JastarniPLul. Portowa 24Jastarnia84-140PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 19
Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jastarnia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.PLul. Kolejowa 5 JezierzyceSłupsk76-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.PLul. Kolejowa 5, JezierzyceSłupsk76-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkjezierzyce.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kaliska – Urząd Gminy KaliskaPLul. Nowowiejska 2Kaliska83-260PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 19
Główny adres: www.kaliska.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Karsin – Urząd Gminy KarsinPLul. Długa 222Karsin83-440PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karsin.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kępice – Urząd Miejski w KępicachPLul. Niepodległości 6Kępice77-230PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kepice.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w KobylnicyPLul. Wodna 20/2Kobylnica76-251PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kobylnica.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kosakowo – Urząd Gminy w Kosakowie
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 19
PLul. Żeromskiego 69Kosakowo81-198PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminakosakowo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Krokowa – Urząd Gminy w KrokowejPLul. Szkolna 2Krokowa84-110PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krokowa.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Lębork – Urząd Miejski w LęborkuPLul. Armii Krajowej 14Lębork84-300PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lebork.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Lęborski – Starostwo Powiatowe w LęborkuPLul. Czołgistów 5Lębork
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 19
84-300PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-lebork.com
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Liniewo – Urząd Gminy LiniewoPLul. Dworcowa 3Liniewo83-420PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liniewo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Luzino – Urząd Gminy LuzinoPLul. Ofiar Stutthofu 11Luzino84-242PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.luzino.eu
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Łeba – Urząd Miejski w ŁebiePLul. Kościuszki 90Łeba84-360PolskaOsoba do kontaktów: j.w.
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 19
Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bipleba.nv.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łęczyce – Urząd Gminy w ŁęczycachPLul. Długa 49Łęczyce84-218PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.leczyce.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Nowa Wieś Lęborska – Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejPLul. Grunwaldzka 24Nowa Wieś Lęborska84-351PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nwl.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Potęgowo – Urząd Gminy PotęgowoPLul. Kościuszki 5Potęgowo76-230PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 19
Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.potegowo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Puck – Urząd Gminy PuckPLul. 10 Lutego 29Puck84-100PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.puck.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Puck – Urząd Miasta PuckPLul. 1 Maja 13Puck84-100PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastopuck.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Reda – Urząd Miasta w RedziePLul. Gdańska 33Reda84-240PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miasto.reda.pl
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 19
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Rumia – Urząd Miasta RumiiPLul. Sobieskiego 7Rumia84-230PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.rumia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Słupsk – Urząd Gminy w SłupskuPLul. Sportowa 34Słupsk76-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slupsk.ug.gov.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w SłupskuPLul. Szczecińska 86Słupsk76-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuw.slupsk.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Starogardzki – Dom Pomocy Społecznej w SzpęgawskuPL
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 19
ul. Kasztanowa 23, SzpęgawskStarogard Gdański83-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dpsszpegawsk.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Tczew – Urząd Gminy TczewPLul. Lecha 12Tczew83-110PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina-tczew.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Tczewski – Starostwo Powiatowe w TczewiePLul. Piaskowa 2Tczew83-110PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.tczew.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ustka – Urząd Gminy w UstcePLul. Dunina 24Ustka76-270
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 19
PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ustka.ug.gov.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wejherowo – Urząd Gminy WejherowoPLOs. Przyjaźni 6Wejherowo84-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ug.wejherowo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Wejherowa – Urząd Miejski w WejherowiePLPlac Wejhera 8Wejherowo84-200PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wejherowo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wicko – Urząd Gminy WickoPLul. Słupska 9Wicko84-352PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 19
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wicko.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Władysławowo – Urząd Miejski we WładysławowiePLul. Gen. Hallera 19Władysławowo84-120PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wladyslawowo.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplattePLul. inż. J. Śmidowicza 69Gdynia81-127PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amw.gdynia.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.PLŻarnowiec 76Krokowa84-110PolskaOsoba do kontaktów: j.w.Tel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14 / 19
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpkzarnowiec.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/energia
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni w GdyniPLul. 10 Lutego 24Gdynia81-364PolskaOsoba do kontaktów: Dorota TuźnikTel.: +48 587612085E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl Faks: +48 586622841Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej.
Numer referencyjny: EZP.271.95.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
09300000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zakup energii elektrycznej w 2018 roku dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innychGmin, w tym działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów– NORDA oraz innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi,instytucjami kultury i spółkami komunalnymi tych Gmin i Powiatów, Akademią Morską w Gdyni, PowiatowąStacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
76.010,56 MWh w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., z tego:
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15 / 19
1) Do lokali i obiektów – 62.529,60 MWh
2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 13.480,96 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej na poziomie (+/-)10 %. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energięelektryczną 3.702 szt.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: I
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1/I do SIWZ.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 2.578 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1/I do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 62.529,60 MWh, z tego:
Strefa I 40.996,07 MWh
Strefa II 13.082,44 MWh
Strefa III 8.451,09 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) przewidziałmożliwość zmiany ilości punktów poboru (dalej PPE).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegółydotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1/Ikolumna „Okres dostaw”.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.95.2017.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
16 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
16 / 19
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej
Część nr: II
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1/II do siwz.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1.124 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1/II do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 13.480,96 MWh, z tego:
Strefa I 3.713,85 MWh
Strefa II 9.767,11 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej na poziomie (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 doSIWZ) przewidział możliwość zmiany ilości punktów poboru.
4. Gmina Wejherowo:
1) W związku z negocjacjami prowadzonymi z Energa Oświetlenie sp. z o.o. w sprawie przekazania w roku2018 Gminie Wejherowo oświetlenia drogowego, Gmina (niezależnie od zapisów §17 ust.1 pkt 4 Umowy)zastrzega możliwość włączenia do umowy 70 punktów poboru,
2) W związku z planowaną na rok 2018 wymianą źródeł światła i opraw na energooszczędne, Gmina zastrzegamożliwość zmniejszenia pobieranej energii elektrycznej.
Biorąc pod uwagę treść pkt 1) i 2) Gmina Wejherowo przewiduje w ramach opcji możliwość zwiększenia ilościenergii elektrycznej o ok. 260 MWh.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegółydotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1/IIkolumna „Okres dostaw”.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
17 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
17 / 19
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.95.2017.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez PrezesaUrzędu Regulacji Energetyki.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
18 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
18 / 19
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 035-062918
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2017
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego pok. 107.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2018r.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą – dotyczy wszystkich części zamówienia(zgodnie z pkt. 1 i 2 rozdz. 5 SIWZ).
B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 3 rozdziału 5 SIWZ.
C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z rozdziałem 7 siwz,
D) Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiącychnie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego na dodatkowe dostawy których celem jest zwiększeniebieżących dostaw, w związku z włączeniem nowych punktów poboru (powstanie nowych punktów poboruenergii lub przejęcie punktów poboru energii od innych podmiotów).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676
Dz.U./S S152
10/08/2017
314513-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
19 / 19
10/08/2017S152
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
19 / 19
PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 09.08.2017r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017