Roboty budowlane związane z wykonaniem remontów gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni w zasobach ABK Nr 4

Roboty budowlane związane z wykonaniem remontów gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Rolniczej, ul. Śląskiej, ul. Komandorskiej, ul. Morskiej, ul. Zamenhofa, ul. Okrzei, ul. Handlowej oraz ul. Pawiej. Numer postępowania: ZP/5/R/2017 (Dodano: 05.06.2017r.) Załączniki: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3. Wzór umowy 4. STWiORB 5. Dokumentacja projektowa (część 1 i 2) 6. Przedmiar (część 1 i 2)

Załączniki:
1.       Ogłoszenie o zamówieniu
2.       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.       Wzór umowy
4.       STWiORB
5.       Dokumentacja projektowa (część 1 i 2)
6.       Przedmiar (część 1 i 2)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Zapaśnik
Wprowadził informację: Marzena Śliwa
Data wytworzenia informacji: 05.06.2017
Data udostępnienia informacji: 05.06.2017