Ogłoszenie o zamówieniu pn. Ochrona obiektów zlikwidowanych szkół w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 i ul. Energetyków 13A

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro,
pn. Ochrona obiektów zlikwidowanych szkół w Gdyni
przy ul. Chylońskiej 237 oraz ul. Energetyków 13A- etap IV.
ZPS/4/2017

Data ogłoszenia postępowania: 17.08.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Marzena Śliwa
Data wytworzenia informacji: 17.08.2017
Data udostępnienia informacji: 17.08.2017