Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona obiektu zlikwidowanej szkoły w Gdyni przy ul. Śmidowicza 49 - etap III

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro,
pn. Ochrona obiektu zlikwidowanej szkoły w Gdyni
przy ul. Śmidowicza 49 - etap III. ZPS/3/2017

Data ogłoszenia postępowania: 05.07.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Zapaśnik
Wprowadził informację: Marzena Śliwa
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017