Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy - biegu z przeszkodami organizowanego w Gdyni

Ogłoszenie nr 42862 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy - biegu z przeszkodami organizowanego w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu:
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2017
Data udostępnienia informacji: 14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 12:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski