Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Ogłoszenie nr 45256 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia - Ogłoszenie nr 49228 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.

Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu:
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2017 15:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski