Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2017

Ogłoszenie nr 41508 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gdynia: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu:
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2017
Data udostępnienia informacji: 10.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 15:10 Dodanie informacji Joanna Szabłowska