Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (flag) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 46172 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (flag) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu:

http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017