Dobudowa szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku szkoły

Ogłoszenie nr 583085-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, 81-453 Gdynia, ul. gen.J.Hallera 9

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e6803089-23c3-4403-bb91-985fdb50987d

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
Dobudowę szybu dźwigu osobowego do istniejącego budynku szkoły wraz z montażem dźwigu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni przy ul.gen.J.Hallera 9

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Kasperek-Sut
Wprowadził informację: I. Żmich
Ostatnio zmodyfikował: I. Żmich
Data wytworzenia informacji: 05.09.2017
Data udostępnienia informacji: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2017 13:23 Aktualizacja treści I. Żmich
06.09.2017 13:14 Aktualizacja treści I. Żmich
05.09.2017 12:32 Aktualizacja treści I. Żmich
05.09.2017 12:31 Aktualizacja treści I. Żmich