Wykonanie dokumentacji projektowej na ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 10 ul. Staffa w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 10 ul. Staffa w Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017