Informacja o wyniku postępowania: udzielenie zamówienia na zakup namiotów

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA[1]
którego przedmiotem jest zakup namiotów reklamowych wraz nadrukiem firmowym oraz transportem do siedziby Zamawiającego, w ramach promocji Budżetu Obywatelskiego oraz dla potrzeb działań społecznych i współpracy z mieszkańcami w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego.
 
W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego złożone zostały następujące oferty:

Lp.
Nazwa wykonawcy
Cena netto Cena brutto Inne kryteria Przyznana punktacja
1. Inventini sp.z o.o 14 888, 47
(70 pkt)
Gwarancja na poszycie:  3 lata (5 pkt)
Gwarancja na stelaż: 2 lata (0 pkt)
75 pkt
2 FHU MP TENT 23 190,00
(44,94 pkt)
Gwarancja na poszycie: 5 lat (15 pkt)
Gwarancja na stelaż: 5 lat (15 pkt)
74,94 pkt
3 Studio 55 sp. z o.o. 16 996,14
(61,32 pkt)
Gwarancja na poszycie: 3 lata (5 pkt)
Gwarancja na stelaż: 5 lat (15 pkt)
81,32 pkt*
(oferta odrzucona z uwagi na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie kolorystyki)
4 Reakcja 19 500,42
(53,44  pkt)
Gwarancja na poszycie: 2 lata (0 pkt)
Gwarancja na stelaż: 2 lata (0 pkt)
53,44 pkt
5 Doublet – Polflag 17 238,45
(60,46 pkt)
Gwarancja na poszycie: 2 lata (0 pkt)
Gwarancja na stelaż: 2 lata (0 pkt)
60,46 pkt
6 Wielka Reklama 21 525,00
(48,42 pkt)
Gwarancja na poszycie: 2 lata (0 pkt)
Gwarancja na stelaż: 2 lata (0 pkt)
48,42 pkt
7 VIKA PPHU J. K. Majewscy 22 633,23
(46,05 pkt)
Gwarancja na poszycie: 2 lata (0 pkt)
Gwarancja na stelaż: 2 lata (0 pkt)
46,05 pkt
8 Spider Tent sp. z.o.o grupa Vitabri S.A 28 326,90
(36,79 pkt)
Gwarancja na poszycie: 3 lata (5 pkt)
Gwarancja na stelaż: 5 lat (15 pkt)
56,79 pkt
9 MITKO SP ZOO.

Oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie - odrzucona
10 Firma Obsługi Przedsiębiorstw, Karol Furtok Oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie - odrzucona


Zamawiający: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz przeprowadzonej oceny ofert złożonych w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
 
Nazwa podmiotu: Inventini SP. Z O. O
Siedziba: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik
 
Wybrany podmiot w ramach przeprowadzonego postępowania uzyskał największą liczbę punktów wynikających z zaproponowanej ceny brutto w kwocie 14 888,47 zł oraz okresu gwarancji na poszycie wynoszącego 3 lata i 2 lat na stelaż.
 
 
Gdynia, dnia 11 września 2017 roku
 

[1] Niniejsza informacja podlega upublicznieniu w sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe, oraz jest przekazywana wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez jej rozesłanie pocztą elektroniczną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 11.09.2017
Data udostępnienia informacji: 11.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2017 12:25 Korekta Aleksandra Dylejko