Rozstrzygnięcie postępowania na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.5.2017           
             
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2017
Data udostępnienia informacji: 08.03.2017