Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2”.

Gdynia, dnia  26 lipca 2017 roku.
L.dz. 4171/2017
Znak Sprawy: GCS.DZPI.2710.37.2017
 
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Przebudowę zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę HEMET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-022), ul. Sulechowska 39A. Cena oferty brutto wynosi 1.160 741,01 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2017
Data udostępnienia informacji: 26.07.2017