Rozstrzygnięcie postępowania na Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni”

Gdynia, dnia 31 sierpnia 2017 roku.
L.dz.4802/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.55.2017
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni”

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mariana Andrzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Monobet z siedzibą w Bobrownikach (87-617) przy ulicy Wrocławska 14C.  Cena oferty brutto wynosi 184.334,75 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017