Rozstrzygnięcie postępowania na Budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni

Gdynia, dnia 31 sierpnia 2017 roku.
L.dz. 4801/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.52.2017
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Rajmunda Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rajmund Zalewski TORAKOL z siedzibą w Koszczałach 9 poczta Dobre (88-210). Cena oferty brutto wynosi 287.810,16 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017