Uporządkowanie terenu przy ul. Zielonej w Gdyni (pas od Bramy Papieskiej do wjazdu na parking na ogrody działkowe)

RZ-WZP.271.234.2017.IK                                                                                Gdynia, 13.10.2017r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na uporządkowaniu terenu przy ul. Zielonej w Gdyni (pas od Bramy Papieskiej do wjazdu na parking na ogrody działkowe), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.
 
 
Informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12, z ceną oferty brutto 38 850,00 zł z VAT- em.
                          
 
UZASADNIENIE WYBORU
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017