Remont ul. Raciborskiej w Gdyni

RZ.EZP.271.127.2017.NW/DT                                                                        Gdynia, 13.10.2017r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Raciborskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579.) informuję, że w w/w postępowanie zostało unieważnione w dniu 12.10.2017r.
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty.
                                                       
UZASADNIENIE PRAWNE:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017