Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty- organizacja i realizacja konkursu pn. „Do pracy jadę rowerem” w Gdyni w 2017r.

RZ-EZP.271.10.2017.DT…………                                                                                                                      Gdynia, 16.03.2017r.

 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i realizację konkursu pn. „Do pracy jadę rowerem” w Gdyni w2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy Promotion PL, z siedzibą w Gdyni (81-524), przy ul. Orłowskiej 61/2, z ceną oferty: 36 960,00 zł z VAT-em, z terminem realizacji oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.

 

 
 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spełniająca wymogi siwz i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję że w ww. postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2017 10:52 Dodanie informacji Dorota Tuźnik