INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - wykonanie dokumentacji projektowej wykonania strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama (...)

Gdynia, 20.03.2017r.

RZ.EZP.271.25.2017.DT

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego  w Gdyni i, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że ww. postępowanie zostało unieważnione w dniu 17.03.2017r.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017