Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny w Gdyni (...)

RZ.EZP.271.24.2017.KK                                                                      Gdynia, 17.03.2017r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny w Gdyni do celów rekreacyjnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że ww. postępowanie zostało unieważnione w dniu 17.03.2017r.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:57 Dodanie informacji Inga Kurdziel
17.03.2017 11:29 Dodanie informacji Inga Kurdziel