Wykaz nr 1/2018 oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy A. Abrahama 8 w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Abrahama 8, oznaczonej jako dz. nr 1543, obręb Śródmieście - 0026, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowego dołączenia. Wykaz wywieszono na okres od dnia 05.01.2018r. do dnia 26.01.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018