Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Działowskiego 13

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni  przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13, oznaczonej jako działki nr: 1080, 1081,  obręb 0018_Leszczynki, o łącznej powierzchni 355 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00002126/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 7265/18/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7265/18/VII/P z dnia  03.01.2018 r., wywieszony został na okres od dnia  04.01.2018 r. do dnia 25.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Szmańda
Data wytworzenia informacji: 04.01.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2018