Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej (działka nr 130 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 2406m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą przeciwpożarową na lądzie i morzu – przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż., montaż urządzeń gaśniczych na statkach i lądzie, przeglądy i konserwacja urządzeń hydrantowych, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych, sygnalizacji pożaru oraz odgromowych, (załącznik do Zarządzenia nr 7966 /18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2018r.)
 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 07.06.2018 r. do 27.06.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018