Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7937/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2018 roku - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wiejskiej o łącznej pow. 240 m², obejmującej części działek nr 2639 oraz nr 2640 obręb 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne.

Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 28.05.2018 r. do 20.06.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018