Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (cz. działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni łącznej 3450m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne (załącznik do Zarządzenia nr 7971/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2018r.).

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 07.06.2018 r. do 27.06.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018