Wykaz nieruchomości Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi przeznaczonych do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7893/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2018 roku - nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

Wadium płatne w terminie do 19 czerwca 2018 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, które należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu
w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513.

Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 16.05.2018
Data udostępnienia informacji: 16.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2018 14:28 Aktualizacja treści Paulina Grześ