Wydział Strategii

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Katarzyna Gruszka
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 438
Nr telefonu: 58 668-83-50
E-mail: wydz.strategii@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Strategii należy w szczególności opracowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych, w tym:
1) opracowanie Strategii Rozwoju Gdyni;
2) koordynacja opracowania i wdrożenia systemu monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gdyni oraz branżowych programów operacyjnych i polityk;
3) przygotowywanie raportów dotyczących monitoringu dokumentów strategicznych;
4) opracowanie wycinkowych, branżowych dokumentów strategicznych i programowych;
5) udział w strategicznych programach: metropolitalnych, rozwoju ponadlokalnego, integracyjnych, służących realizacji zadań miasta w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach i związkach jednostek samorządu terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 13:27 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz