Wydział Środowiska

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Wydziału Bartosz Frankowski
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 513-522
Nr telefonu: (58) 668-84-80
Nr faxu: (58) 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wydział Środowiska określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Wydział dzieli się na referaty:

1) Referat Ekorozwoju

2) Referat Gospodarki Odpadami

3) Referat Ocen Środowiskowych

4) Referat Zieleni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017