Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Marzenna Umławska
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 223
telefon: 58 66 88 701
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości,  zgromadzeń, obywatelstwa, biura rzeczy znalezionych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, powszechnego obowiązku obrony, stowarzyszeń, fundacji, wydawania karty "Gdynia Rodzinna a także niektórych spraw, wynikających z kodeksu cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, k.p.c. i k.p.k., w szczególności zaś:

 1. w dziedzinie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz sporządzanie pełnomocnictw wyborczych i obsługa głosowania korespondencyjnego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  • udzielanie informacji adresowych,
  • wydawanie, wymiana i zwrot dokumentów tożsamości, prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości;
 2. z ustawy Prawa o zgromadzeniach:
  • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń, wydawanie zakazów zgromadzenia i rozwiązywanie zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu;
 3. w sprawach planowania obronnego i powszechnego obowiązku obrony
 4. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 5. wydawanie karty "Gdynia Rodzinna"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Katarzyna Sulej
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2006
Data udostępnienia informacji: 17.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2014 11:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
22.08.2014 12:15 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.12.2013 15:14 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej