Wydział Kultury

Naczelnik Włodzimierz Grzechnik
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
telefon: 58 668 81 66, fax: 58 668 81 74
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Kultury należy sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. W ramach podejmowanych działań na rzecz rozwoju kultury, do zadań wydziału należy w szczególności:
 1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury;
 2. prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w mieście i koordynowanie realizacji przedsięwzięć, stymulujących zainteresowanie wszelkich kręgów społecznych wartościami kultury;
 3. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia i dzielenia komunalnych instytucji kultury, w tym opracowywanie statutów i aktów o ich utworzeniu;
 4. prowadzenie miejskich instytucji kultury, instytucji wspólnych z organami administracji rządowej oraz przejętych do prowadzenia państwowych instytucji kultury, w tym zwłaszcza sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek komunalnych takich jak: Teatr Miejski, Muzeum Miasta Gdyni, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury itp.;
 5. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;
 6. zapewnienie instytucjom kultury mienia i środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona;
 7. współdziałanie i koordynacja współpracy komunalnych jednostek ze społecznym ruchem kulturalnym, państwowymi instytucjami kultury, twórcami kultury, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego;
 8. analiza sytuacji instytucji kultury pod względem merytorycznym i finansowym, ocena ich potrzeb w sferze remontów i inwestycji w obiektach;
 9. sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowych i finansowych z działalności kulturalnej, nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 10. tworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju i funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego, w szczególności imprez masowych i wydarzeń o charakterze kulturalnym;
 11. współpraca ze środkami przekazu w celu informowania o propozycjach imprez kulturalnych, a także ich promocji;
 12. współpraca z radami i zarządami dzielnic w organizowaniu imprez okazjonalnych, ich obsługa merytoryczna i finansowa;
 13. współpraca z miastami bliźniaczymi w zakresie rozwoju kultury.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2010
Data udostępnienia informacji: 02.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 09:52 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
15.11.2012 11:34 Krzysztof Zawistowski
14.11.2012 13:12 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:08 redakcyjne Natalia Spychalska
22.08.2012 15:18 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
25.06.2012 12:07 Korekta Natalia Spychalska
22.05.2012 09:39 Korekta Natalia Spychalska
16.02.2012 20:08 Aktualizacja treści Joanna Nowak
30.08.2011 14:44 Korekta Anna _Rostankowska
04.11.2010 09:37 Aktualizacja treści Olga Krzyżyńska