Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik Beata Kosecka
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 131
telefon: 58 66 88 630, fax. 66 88 655
e-mail: wydz.ksiegowosci@gdynia.pl

Wydział Księgowości Urzędu zajmuje się obsługą finansowo-księgową otrzymanych oraz wydatkowanych środków na zadania własne oraz zlecone gminy i powiatu. Prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję księgową dla dochodów i wydatków zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej oraz dla pozostałych operacji gospodarczych z tytułu sum zgromadzonych na rachunku bankowym depozytu i rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydział dzieli się na referaty i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone odpowiednimi symbolami:
1) Referat Rozliczeń Finansowych - SKF,
2) Referat Płac - SKP,
3) Referat Księgowości Finansowej - SKK,
4) Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń majątkowych - SKM.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 09.05.2003
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2016 13:30 Korekta Michał Kowalski
12.10.2016 13:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.12.2011 09:57 Korekta Michał Kowalski
05.12.2011 09:55 Aktualizacja treści Michał Kowalski