Wydział Informatyki

Naczelnik Wydziału Informatyki Jerzy Przeworski
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój: 218
telefon: 0-58 66-88-370
e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Informatyki należy prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji, a w szczególności:
 1. opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji i komputeryzacji URZĘDU oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w URZĘDZIE i spójność z modelem przyjętym w administracji rządowej;
 3. określanie i nadzór nad przestrzeganiem w URZĘDZIE standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie;
 4. obsługa systemu informatycznego w URZĘDZIE - administrowanie siecią komputerową;
 5. instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych, oraz wszelkiego oprogramowania w URZĘDZIE, załatwianie spraw serwisu i gwarancyjnych;
 6. koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych;
 7. nadzór legalności stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
 8. współdziałanie w organizacji szkoleń informatycznych;
 9. udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;
 10. zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego;
 11. pełnienie funkcji "administratora systemu" w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
W Wydziale Informatyki wydzielono dwa referaty:
1. Referat Infrastruktury Sieciowej - SIS
2. Referat Zarządzania Siecią - SIZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: jprzeworski
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 20.10.2004
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2013 12:21 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska