Wydział Budżetu

Zastępca Skarbnika Alicja Helbin
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 130
telefon: 58 66 88 288
e-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Budżetu należy całość spraw związanych z planowaniem, realizacją i sprawozdawczością budżetową, opracowywaniem wieloletnich prognoz finansowych, a także obsługę finansowo-księgową budżetu, w tym zadań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz prowadzenie centralnych rozliczeń podatku VAT, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisją obligacji miejskich i innych wieloletnich zobowiązań finansowych gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.11.2003
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2016 12:22 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
25.08.2015 12:24 Aktualizacja treści Michał Kowalski
30.10.2013 14:20 Korekta Michał Kowalski