Wydział Budynków

Naczelnik Beata Brzostowska
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 202

sekretariat: 58 668-23-00
fax: 58 668-23-02
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Wydziału Budynków należą sprawy związane z eksploatacją i remontami budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków Urzędu oraz sprawy przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych, a w szczególności:
  1. Nadzór nad realizacją remontów w budynkach komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych a także prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i Administracji Budynków Komunalnych;
  2. Remonty budynków szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Urzędu;
  3. Prowadzenie spraw związanych z przebudową lokali mieszkalnych, adaptacją pomieszczeń oraz nadbudową budynków;
  4. Prowadzenie spraw czynszowych związanych z realizacją ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych;
  5. Przyznawanie i rozliczanie dotacji do kotłowni lokalnych w budynkach prywatno - czynszowych oraz przyznawanie i rozliczanie bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków prywatno - czynszowych wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta; 
  6. Wydawanie decyzji w sprawach przejmowania budynków prywatno - czynszowych w zarząd Gminy oraz przekazywanie zarządu budynkiem ich właścicielom;
  7. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;
  8. Współpraca z ABK w zakresie przygotowywania i kontrola realizacji planów finansowo - rzeczowych;
  9. Rozliczanie i nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji budżetowej oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej przez Administracje Budynków Komunalnych;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 19.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2015 08:35 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:21 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:11 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:50 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
22.10.2013 09:42 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:49 Dodanie informacji Gabriela Grabda
10.04.2012 11:19 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 12:26 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 12:23 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 13:19 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 09:05 Aktualizacja treści Gabriela Grabda