Wydział Budynków

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Beata Brzostowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: pokój nr 202
Nr telefonu: 58 668-23-00
Nr faxu: 58 668-23-02
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Budynków należą sprawy związane z eksploatacją i remontami budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków Urzędu oraz sprawy przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) Nadzór nad realizacją remontów w budynkach komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych a także prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i Administracji Budynków Komunalnych;
2) Remonty budynków szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Urzędu;
3) Prowadzenie spraw związanych z przebudową lokali mieszkalnych, adaptacją pomieszczeń oraz nadbudową budynków;
4) Prowadzenie spraw czynszowych związanych z realizacją ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych;
5) Przyznawanie i rozliczanie dotacji do kotłowni lokalnych w budynkach prywatno - czynszowych oraz przyznawanie i rozliczanie bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków prywatno - czynszowych wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta; 
6) Wydawanie decyzji w sprawach przejmowania budynków prywatno - czynszowych w zarząd Gminy oraz przekazywanie zarządu budynkiem ich właścicielom;
7) Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;
8) Współpraca z ABK w zakresie przygotowywania i kontrola realizacji planów finansowo - rzeczowych;
9) Rozliczanie i nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji budżetowej oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej przez Administracje Budynków Komunalnych;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017