Wydział Administracyjny

Naczelnik Mieczysława Urszula Nowotna
ul. Partyzantów 42
81-423 Gdynia
pokój:
telefon: 58 66 88 660
e-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Wydziału Administracyjnego należy prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem budynków URZĘDU i innych lokali administrowanych przez URZĄD. W strukturze wydziału funkcjonuje Referat Transportu.
Do zadań Wydziału Administracyjnego należy w szczególności:
 1. planowanie i realizacja konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz innych, znajdujących się wewnątrz budynków URZĘDU lub związanych z URZĘDEM;
 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, korytarzach oraz              w piwnicach, garażach i pomieszczeniach gospodarczych URZĘDU;
 3. planowanie i prowadzenie remontów bieżących i konserwacji urządzeń energetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, centrali telefonicznej, sprzętu poligraficznego, maszyn liczących,   a także sprzętu ochrony p. pożarowej;
 4. prowadzenie spraw łączności telekomunikacyjnej;
 5. prowadzenie spraw dotyczących druków;
 6. zabezpieczenie i odpowiednie przygotowanie sal konferencyjnych, w tym do sesji RADY i jej komisji, posiedzeń  prezydenta, wszelkich posiedzeń ciał kolegialnych, szkoleń, konferencji i innych zebrań        - w porozumieniu i na wniosek WYDZIAŁÓW;
 7. obsługa transportowa URZĘDU, nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych;
 8. zakup i gospodarka środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prowadzenie magazynów URZĘDU; ewidencja i inwentaryzacja mienia należącego do URZĘDU;
 9. zabezpieczenie budynku URZĘDU i lokali administrowanych przez URZĄD pod względem ppoż. i BHP;
 10. prowadzenie spraw administrowania budynkiem URZĘDU, realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali URZĘDU;
 11. prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, umieszczaniem flagi państwowej, flagi i herbu Gdyni, dekorowanie budynków i lokali URZĘDU z okazji m. in. świąt państwowych, uroczystości i rocznic;
 12. wyposażenie oraz aktualizacja tablic i tabliczek informacyjnych w budynkach i lokalach URZĘDU
 13. zabezpieczenie od strony technicznej i współudział w organizacji wszelkiego typu wyborów i referendów;
 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami Urzędu Miasta Gdyni i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie majątku, OC, NNW, Voyage, pojazdów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mieczysława Nowotna
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 08.06.2006
Data udostępnienia informacji: 08.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2016 13:12 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
11.05.2016 13:11 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
11.05.2016 11:40 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
11.05.2016 11:37 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
06.11.2015 10:16 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
03.07.2013 09:41 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
28.01.2013 14:50 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
25.01.2013 10:38 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
23.01.2013 09:54 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
25.07.2012 14:14 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
27.06.2012 13:22 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
26.06.2012 09:44 Aktualizacja treści Aleksandra Borawska