Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj nr 60
Tel. 58-66-88-728
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00
 
wymagane dokumenty• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
(do wglądu)
•pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania do pobrania poniżej lub w pok. 60 
sposób załatwienia sprawywydanie zaświadczenia 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni
- zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy)
- zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5) 
drukiWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2015 13:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
13.03.2015 13:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:45 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:38 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
04.12.2012 09:11 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
17.01.2012 12:49 Korekta Małgorzata Lejko
21.10.2011 11:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.10.2011 14:50 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
02.09.2011 12:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:38 Korekta Małgorzata Lejko
30.08.2011 10:36 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 08:59 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.07.2011 08:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko